Bouw, installatietechniek en civiele techniek

Om jou als professional centraal te stellen, maken wij bij Aeris duidelijke keuzes. Wij bemiddelen bijvoorbeeld alleen in de onderstaande vakgebieden. Dat doen we voor professionals met relevante werkervaring, van mbo+ tot en met wo-niveau.

Bouw

De bouwwereld innoveert continu. Bouwen wordt duurzamer, efficiënter en kostenbewuster. Gebouwen en hun omgeving worden steeds meer hybride. Technieken, materialen en processen slimmer. Planning en communicatie transparanter.

Ben jij bijvoorbeeld actief als Werkvoorbereider, Calculator, Uitvoerder, Projectleider, Projectmanager, Planvoorbereider, Plancoördinator of Projectdirecteur? Binnen de bouwsector richten wij ons op een duurzame samenwerking met (middel)grote aannemers in de industrie-, utiliteits-, en woningbouw.

Installatietechniek

Complexe bouwwerken bevatten minstens zulke complexe installaties. Bijvoorbeeld om het klimaat te beheersen, mensen en goederen veilig op en neer te brengen en het pand te beschermen.

Als Projectleider, Uitvoerder, Engineer, Werkvoorbereider of BIM-modelleur ben je van harte welkom bij ons. Binnen de installatietechniek werken wij samen met aannemers, installateurs, adviesbureaus, ingenieursbureaus en (semi-)overheden.

Civiele techniek

Bouwen aan het nieuwe Nederland vraagt om slimme oplossingen op elke vierkante meter. Op de grond en eronder. Op water en weg. Veranderende mobiliteit, beperkte ruimte én bevolkingsgroei maken elk ambitieus project nóg ambitieuzer.

Ben jij bijvoorbeeld actief als Werkvoorbereider, Projectleider of (Hoofd)uitvoerder? In de civiele techniek liggen onze expertises binnen infrastructuur, kabels, leidingen en grond-, weg- en waterbouw.